Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu 11 maja wznowiła bezpośrednią obsługę czytelników. Pracujemy w obowiązującym reżimie bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
COVID-19 – o wszystkich wymogach i ograniczeniach informujemy na stronie biblioteka-zgorzelec.pl. Aktualnie pracuje:
  • wypożyczalnia (parter) przy ul. Bohaterów Getta (poniedziałek – czwartek, od godz. 10:00 do 16:00, z przerwą na dezynfekcję 13:00 - 13:45),
  • Filia nr 2 przy ul. Iwaszkiewicza (środa, czwartek, piątek) oraz
  • Filia nr 3 przy ul. Baczyńskiego (poniedziałek, wtorek, środa - obie w godzinach od 12:00 do 16:00, z przerwą na dezynfekcję 14:00 - 14:15).
Informujemy, że wszystkie wypożyczone zbiory – niezależnie od tego, z której zgorzeleckiej placówki bibliotecznej pochodzą, także książki z nieczynnych aktualnie filii, można oddać w dowolnej, czynnej placówce. Do 1 czerwca należy oddać książki, które nie wróciły do bibliotek z powodu ich zamknięcia (od 12 marca do 11 maja). Po upływie tego terminu będą naliczane kary za nieterminowy zwrot. Niezależnie od zwrotów bieżących, w maju można oddawać książki dłużej przetrzymane, bez jakichkolwiek kar regulaminowych – maj pozostaje miesiącem przebaczenia dla czytelników. Prosimy o przejrzenie swych domowych biblioteczek i zwrot książek ze zbioru zgorzeleckiej biblioteki. Stanowią one naszą wspólną, publiczną własność.