Zachęcamy do zapoznania się z nowymi książkami dostępnymi w Czytelni MBP:

 

Afeltowicz Łukasz, Wróblewski Michał, Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021.

Cichoń-Sosnowska Maria, Grabiński Konrad, Matys Katarzyna, Zieniuk Paweł, Organizacje pożytku publicznego. Pomiar efektywności i ocena struktury finansowania, CeDeWu, Warszawa 2021.

Dubisz Stanisław, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918-2018, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego, red. nauk. Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021.

Ganczar Małgorzata, Sytek Alicja,  Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji, CeDeWu, Warszawa 2021.

Gos Waldemar, Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymagania prawne, dobre praktyki i proponowane sposoby rozwiązań, CeDeWu, Warszawa 2021.

Kucznir Piotr, Łabuz Agnieszka, Zamek Czocha. Tajemnice warowni i regionu. Część 1, Stara Szuflada, Chrzan 2021.

NATO w dwadzieścia lat po akcesji. Wspomnienia, analizy, pytania, wnioski, red. nauk. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Aspra-Jr, Warszawa 2020.

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie, przywództwo, komunikacja, red. Patrycja Gulak-Lipka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje,  red. Teresa Mróz, Mirosław Stec, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Pruszak Tomasz Adam, Ziemiański savoir-vivre. Styl życia i etykieta, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2021.

Radwański Zbigniew,  Olejniczak Adam, Prawo cywilne  - część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Serwański Tomasz, Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

Wiśniewska Małgorzata, Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 2021.

Zarys prawa cywilnego, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Zubik Marek, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszwa 2021.