Dzisiaj świętujemy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji prezentujemy ze zbiorów Czytelni MBP najstarszą i najnowszą książkę poświęconą historii języka polskiego.

 

Najnowsza:

  • Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918-2018, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Autor – językoznawca związany z Instytutem Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – w swojej publikacji przedstawił ewolucję polszczyzny w XX i XXI w. zarówno w Polsce, jak poza granicami kraju w skupiskach polonijnych.

 

Najstarsza:

  • Witold Taszycki, Nasza mowa ojczysta, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1933.

Witold Taszycki (ur. 1898, zm. 1979) był językoznawcą, polonistą i slawistą, historykiem języka polskiego, autorem i współautorem licznych publikacji o języku polskim, m.in. słowników i książek dotyczących zasad pisowni, edytorem wielu zabytków literatury staropolskiej.

W 1933 – roku wydania Naszej mowy ojczystej – był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W ciągu swojego życia związany był  m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, Polską Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk.

Niewielka objętościowo publikacja została wydana w ramach serii „Bibljoteka Szkoły Powszechnej”. Dwa egzemplarze Naszej mowy ojczystej do księgozbioru Czytelni dołączyły w 1974 r.