Zenon Franciszek Przesmycki (1861-1944) był krytykiem literackim, poetą, tłumaczem, wydawcą, redaktorem warszawskiego "Życia" (1887–1888) oraz pisma literackiego "Chimera" (1901–1907), ministrem kultury i sztuki w latach 1919-1920, członkiem Polskiej Akademii Literatury.

Zenon Przesmycki zapamiętany został również jako odkrywca, wydawca i popularyzator twórczości Cypriana Norwida. Przesmycki zaczął publikować utwory Norwida na łamach "Chimery", następnie w wielotomowych "Pismach zebranych" i "Wszystkich pismach".

Czytelnia MBP posiada trzy publikacje z utworami Cypriana Norwida, wydane przez Zenona Przesmyckiego. Są to Pisma o sztuce i literaturze Cypryana Norwida (tom 6. serii Wszystkie pisma Cypryana Norwida po dziś w całości lub fragmentach odszukane, rok wydania: 1938), Cypryana Norwida pisma zebrane. T. E, Pism prozą Cypryana Norwida dział pierwszy obejmujący legendy i nowele oraz Cypryana Norwida pisma zebrane. T. F, Pism prozą Cypryana Norwida dział drugi o sztuce i literaturze (rok wydania według katalogu bibliotecznego: 1911).

Zenon Przesmycki nie ukończył wydawania wszystkich dzieł Norwida. Pisma Norwida wydawał później m.in. Wacław Borowy; o „Vade-mecum. Podobizna autografu” C. Norwida z 1947 r. z przedmową Wacława Borowego, które również posiadamy w naszych zbiorach, pisaliśmy TUTAJ.

Publikacje z utworami Cypriana Norwida wydane przez Zenona Przesmyckiego w zbiorach Czytelni MBP.

Publikacja z utworami Cypriana Norwida wydana przez Zenona Przesmyckiego w zbiorach Czytelni MBP.

Publikacja z utworami Cypriana Norwida wydana przez Zenona Przesmyckiego w zbiorach Czytelni MBP.

Publikacja z utworami Cypriana Norwida wydana przez Zenona Przesmyckiego w zbiorach Czytelni MBP.

 

Publikacja z utworami Cypriana Norwida wydana przez Zenona Przesmyckiego w zbiorach Czytelni MBP.

 

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

Egipskie inspiracje Juliusza Słowackiego