Okładka książki "Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (wypisy źródłowe)" oraz grzbiety książek o historii wojska polskiego.

Na fotografii na pierwszym planie książka Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (wypisy źródłowe) wydana przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej "Prasa Wojskowa" w 1949 roku w Jeleniej Górze; autorzy: B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski.

 

Z okazji przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego przypominamy publikacje o historii wojska polskiego:

 • Baranowski B., Bortnowski W., Lewandowski, W., Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (wypisy źródłowe), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej "Prasa Wojskowa", Jelenia Góra 1949.
 • Bogacki Michał, Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2009.
 • Grabski Andrzej F. i in.,  Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, T. 1, Do roku 1648, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
 • Grabski Andrzej F. i in., Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, T. 2, 1648-1864, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa  1966.
 • Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego, red. nauk. Leonard Ratajczyk, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981.
 • Komornicki Stanisław i in., Wojsko Polskie 1939-1945. Barwa i broń, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984.
 • Kozłowski Eligiusz, Wrzosek Mieczysław, Historia oręża polskiego 1795-1939, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • Nadolski Andrzej, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1979.
 • Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963-1795, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Olejnik Karol, Historia wojska polskiego, Wydawnictwo Publicat, Poznań 2008.
 • Przedpełski Andrzej, Lotnictwo Wojska Polskiego. Zarys historii 1918-1996, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.
 • Wiechnik Olga, Platerówki? Boże broń! Kobiety, wojna i powojnie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2023.
 • Wimmer Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1978.
 • Żygulski Zdzisław, Wielecki Henryk, Polski mundur wojskowy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988.

 

Święto Wojska Polskiego ustanowione zostało na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ze zbiorów Czytelni MBP prezentujemy publikacje pozwalające pogłębiać wiedzę z tego okresu w historii Polski: 

 • Niklas Tomasz, Obraz zwycięstwa. Motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920-1939, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 2022.
 • Nowiński Krzysztof, Śladami polskich bitew, Wydawnictwo Sport i Turystyka - MUZA SA, Warszawa 2004.
 • Piłsudski Józef, Rok 1920, [w.] Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, T. 7, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Szcześniak Andrzej Leszek, Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wydawnictwo "Oświata", Warszawa 1991.
 • Tarczyński Marek, Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1990.