Nowe książki w Czytelni MBP.

Księgozbiór Czytelni MBP wzbogacił się o kolejne publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

 

Nauki społeczne:

Dąbrowska Anna, Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

Doliński Dariusz, Grzyb Tomasz, Sto technik wpływu społecznego. Kiedy i dlaczego wywieranie wpływu na innych jest skuteczne,  Smak Słowa, Sopot 2022.

Hołyst Brunon, Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 2. Postepowanie karne i profilaktyka, Difin, Warszawa 2023.

Hołyst Brunon, Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 1. Sprawcy i ofiary przestępstw, Difin, Warszawa 2023.

Kantorowski Piotr, Głąb Paweł, Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2022.

Meyer Erin, Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie,  Znak Litera Nova, Kraków 2023.

Paszkowska Małgorzata, Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, Difin, Warszawa 2023.

Powierska Aleksandra, Polajkować TV. Telewizja i media społecznościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Prawo a media społecznościowe, red. Ryszard Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, oprac. merytoryczne Ewa Skibińska, Wydawnictwo C. H.Beck, Warszawa 2023.

Scott Kim, Toksyczne miejsce pracy. Jak skutecznie walczyć z uprzedzeniami, stereotypami, tyranią czy mobbingiem, MT Biznes, Warszawa 2023.

Sikorski Wiesław, Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich, Difin, Warszawa 2023.

 

Nauki ekonomiczne:

Chang Ha-Joon, Ekonomia na talerzu. Głodny ekonomista objaśnia świat, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2023.

Dorosz Andrzej, Finanse osobiste, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.

Ferguson Niall, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023.

Filipiak Beata Zofia, Franek Sławomir, Adamczyk Adam, Kordela Dominika, Finanse wobec wyzwań gospodarki kryzysu, Difin, Warszawa 2023.

Tęgowska Beata, Sikorska Iwona, Blajer Maciej, Kadry i płace w praktyce, Novae Res, Gdynia 2023.

Tęgowska Beata, Sikorska Iwona, Blajer Maciej, Księgowość małej firmy w praktyce. Księga przychodów i rozchodów, Novae Res, Gdynia 2023.

Tęgowska Beata, Sikorska Iwona, Blajer Maciej, Pełna księgowość w praktyce. Księgi handlowe, Novae Res, Gdynia 2023.

Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych, red. nauk. Monika Murawska, Difin, Warszawa 2023.

 

Nauki przyrodnicze:

Dudkiewicz-Świerzyńska Małgorzata, Olechnowicz-Gworek Krystyna, Kompendium licealisty biologia, Wiedza, Konin 2023.

Rotkiewicz Marcin, W królestwie monszatana. GMO, gluten i szczepionki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022.

Weiner January, Weiner January 3, Jak powstało życie na Ziemi, Copernicus Center Press, Kraków 2023.

Żbikowski Radosław, Życie wszechoceanu. Kompendium wiedzy o morzach i oceanach,  MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2023.

 

Nauki techniczne:

Grubicka Joanna, Matuska Ewa, Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa organizacyjna, Difin, Warszawa 2023.

Kurp Feliks, Sztuczna inteligencja od podstaw, Helion, Gliwice 2023.

 

Nauki humanistyczne:

Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, red. Piotr Dobosz, Witold Górny, Jan Kłapa, Joanna Kotulska, Adam Kozień, Anna Mazur, Aleksander Pyrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Opracowania lektur – motywy. Liceum. Technikum, red. prowadzący Agnieszka Antosiewicz, Wydawnictwo Greg, Kraków [2023].

 

Medycyna:

Small Scott A., Zapominamy. O działaniu pamięci i zaletach niepamiętania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

 

Przewodniki:

Barszczewska Aleksandra, Bilska Felicja, Holandia, Pascal, Bielsko-Biała 2023.

Chmielewska Dorota, Czechy, Pascal, Bielsko-Biała 2023.