Do akcji Maraton Pisania Listów włączyli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Do skrzynki Maratonu Pisania Listów znajdującej się w naszej Bibliotece listy w obronie praw człowieka wrzuciła reprezentacja młodzieży z Ośrodka.

Serdecznie dziękujemy za udział!

Młodzież wrzuca do skrzynki listy napisane w ramach akcji Maraton Pisania Listów.

Fot. © MBP ZGORZELEC