Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu współtworzą także Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska, czyli bazę bibliograficzną, w której zawarte są informacje o artykułach z czasopism lokalnych i regionalnych ukazujących się na terenie Dolnego Śląska.

Bibliografia współtworzona jest wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu i bibliotekami województwa dolnośląskiego.

Rejestrowane przez naszą bibliotekę artykuły, znajdują się w czasopismach lokalnych obejmujących tematykę Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Dotyczą historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, kultury itp. Baza stanowi cenne źródło informacji dla uczniów, studentów, a także osób zainteresowanych tematyką regionalną.

Zanim jednak artykuł trafi do bazy, należy go opracować.

Czasopisma lokalne są przez bibliotekarzy przeglądane i wybierane są artykuły.

Następnie każdy artykuł wprowadzany jest do bazy. Musi zawierć takie dane jak: autora, tytuł, nazwę czasopisma, w którym jest opublikowany, rok wydania, stronę.

W zależności od tematyki artykuł otrzymuje odpowiednie hasła i zostaje sklasyfikowany według schematu układu Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska np. 01- ZAGADNIENIA OGÓLNE, 02-ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE.

Baza Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska stanowi część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnej, pełniąc w ten sposób rolę uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.