Z okazji przypadającego w październiku Międzynarodowego Dnia Pisania Listów w Czytelni MBP odbyło się spotkanie poświęcone dawnym listom. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu zapoznali się z krótką historią pisania listów, ich znaczeniem zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, wykonali własny list, wzorując się na dawnych technikach składania papieru oraz według starych wzorów dokonali lakowania i pieczętowania listu.