W środę (23 października), na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu, w MDK spotkali się Polacy i Niemcy, mieszkańcy Görlitz i Zgorzelca. Przyczynkiem do spotkania był wernisaż wystawy prac Krystyny Adler i Horsta Piknau oraz kolejny krok w realizacji projektu zatytułowanego „Zgorzelec-Görlitz. Bezgranicznie”. Pierwsza część spotkania odbyła się w sali widowiskowej MDK, a otworzył ją występ Barbary i Bartosza Białaszczyków, uczniów Szkoły Podstawowej Tęcza, w których wykonaniu usłyszeliśmy „Sambinhię” Celso Machado.

Dyskutanci starali się odpowiedzieć na proste pytania: jak im się żyje z sąsiadami w obu przygranicznych miastach, jak postrzegają sąsiedztwo, czy dzisiaj most na Nysie Łużyckiej jest jeszcze formą granicy, czy tylko drogą, traktem komunikacyjnym, jak każda inna ulica? Tę część spotkania prowadziły Barbara Schutenbach (MDK) – dzięki za ogromną pomoc w organizacji, realizacji i prowadzeniu spotkania; i Maria Kret (MBP). Swoje refleksje na wywołany temat wyrazili: Krystyna Adler, Horst Pinkau, Anna Senajko, Anja-Christiana Carstensen, uczniowie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego Jakub Hübner i Natalia Mildenberger. Zabrali głos także obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów: Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sokołowska, Prezes Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Anna Śliwińska – w spotkaniu uczestniczyła także Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Murmyło.

Po krótkich, acz interesujących, wystąpieniach, zebrani przenieśli się do galerii na piętrze domu kultury, gdzie wyeksponowano prace wspomnianych plastyków. Krystyna Adler mieszka w Zgorzelcu, ukończyła studia plastyczne we Wrocławiu i Legnicy, działa w Grupie Plastyków Zgorzeleckich „euroart”; Horst Pinkau mieszka w Görlitz, ukończył budowę maszyn na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, rysowanie i malowanie – zwłaszcza architektury Górnych Łużyc – jest jego pasją. Jest członkiem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Plastyków i Saksońskiego Stowarzyszenia Architektury Ludowej, jest także autorem licznych publikacji na temat domów przysłupowych. Oba zbiory prac łączy ich temat - architektura Zgorzelca i Görlitz. Oglądaniu towarzyszyła muzyka. Oliwia Zomkowska, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu zagrała na wiolonczeli kilka utworów Jana Sebastiana Bacha.