To tytuł spotkania z Lechem Dyblikiem, mężczyzną po przejściach, aktorem, pieśniarzem, artystą. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprosiła Lecha Dyblika do udziału w naszym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Książka uczy – leczy – pomaga”, który to program dofinansowany jest przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec. Spotkanie – na które serdecznie zapraszamy – odbędzie się 17 listopada (czwartek, godz. 17) w Miejskim Domu Kultury.

- Lech Dyblik jest człowiekiem konkretnym i rzeczowym. Bardzo cenię sobie taki typ postawy! Ma to ogromne znaczenie w profilaktyce uzależnień, a szczególnie w procesie terapii osób uzależnionych. Jego nazywanie „rzeczy po imieniu”, dociera do słuchacza szybciej i skuteczniej, niż naukowe wywody i teoretyzowanie psychologów. Jako mężczyzna i artysta posiadł dar upraszczania wielu zasadniczych spraw, co w przypadku edukacji młodzieży ma kolosalne znaczenie – powiedział o naszym gościu ksiądz Paweł Śmigiel z Konina. Oprócz aspektów terapeutycznych, w spotkaniu będą obecne także akcenty muzyczne – ballady w wykonaniu Lecha Dyblika. Zapraszamy.

Program "Książka uczy–leczy–pomaga" dofinansowany jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec.